Компанія APMG International провела вебінар з питань фінансування ДПП

Опубліковано: 18.10.2021
Категорія: Новини ДПП

Сьогодні, 18 жовтня, компанією APMG International було організовано й проведено інтерактивний вебінар з питань фінансування ДПП в рамках програми заходів Level Up. Level Up об’єднує фахівців, що мають різну спеціалізацію з широкого спектра дисциплін, та дозволяє ділитися різноманітними ідеями, підходами та ресурсами в частині підготовки та управління проектами.

Протягом одногодинної сесії учасники вебінару мали змогу поставити свої запитання безпосередньо до групи з 5 експертів із ДПП, обмінюючись ідеями та прикладами з власного досвіду.

В першій половині віртуальної інтерактивної сесії експерти із ДПП давали відповіді на загальні питання щодо підготовки та реалізації проектів ДПП. Ключовим фактором успіху будь-якого проекту ДПП є його якісна підготовка, оцінка та структурування, зокрема визначення структур рисків, фінансових структур (як з точки зору приватного, так і публічного партнерів, включаючи платіжний механізм) та інших ключових комерційних умов договору ДПП, а також стратегії та основних характеристик конкурсних процедур.

У другій половині увага експертів була зосереджена на фінансуванні ДПП: від загальної практики залучення фінансування провайдерами власного й боргового капіталу, у т.ч. особливостей залучення фінансування від багатосторонніх банків розвитку, до обговорення передових фінансових інструментів, які використовуються для підтримки довгострокового розвитку інфраструктури (наприклад, гарантій та інших способів покращення кредитної якості).

Крім того, в ході вебінару провідний тренер PPP Expertise Eurasia Сергій Самоліс виступив з 10-хвилинною доповіддю “5 найпопулярніших питань про фінансування ДПП від учасників програми CP3P”:

  1. Розглянута різниця між спонсорами (провайдерами власного капіталу) й кредиторами (провайдерами боргового капіталу), їх інтереси й пріоритети у проектах ДПП.
  2. Обґрунтована нижча вартість боргового капіталу порівняно з власним та наведені приклади зміни середньозваженого значення вартості капіталу (WACC) при зміні припущень щодо коефіцієнту (частки) запозичень, процентних ставок за кредитами та ринкової вартості власного капіталу.
  3. Визначений такий механізм фінансування проектів ДПП як мезонін, який є боргом субординованим по відношенню до старшого боргу, і водночас має переваги у порівнянні з власним капіталом, і як результат – дохідність якого вище ніж у старшого боргу, але нижче ніж у власного капіталу.
  4. Розглянуто як здійснюється синдиковане кредитування та яким чином міжнародні фінансові інститути (IFIs) захищають комерційні банки при А/В структурі кредитів завдяки статусу кращого кредитора, яким наділяється більшість багатосторонніх банків розвитку. Так, позика А надається багатостороннім банком розвитку, а позика В – це комерційна позика, що надається синдикованими комерційними кредиторами, яка опосередковано захищена положеннями про взаємне невиконання зобов’язань (крос-дефолт).
  5. Наведені аргументи – чому міжнародні фінансові інститути (IFIs) так важливі для реалізації проектів ДПП в країнах з ринками, що розвиваються, і економіками перехідного періоду. Міжнародні фінансові інститути, зокрема багатосторонні банки розвитку, фінансують проекти ДПП найчастіше в твердій валюті, на довгостроковій основі. Як правило, вони встановлюють більш тривалі терміни в порівнянні з комерційними кредиторами, які не можуть запропонувати достатню тривалість або суму структури проектного фінансування. Наявність таких установ захищає комерційних кредиторів за допомогою структури позик А/В. Більш того, багатосторонні банки розвитку можуть надавати гарантії (по частині ризиків або часткові гарантії) або певні гарантії щодо політичних ризиків як комерційним банкам, так і інвесторам.

Важливо зауважити, що підтримка багатосторонніх банків розвитку в контексті ДПП полягає не тільки в наданні фінансування і включає в себе:

  • Підтримку при ідентифікації та відборі проектів.
  • Підтримку при структуруванні ДПП в якості консультантів уряду та наданні фінансування для найму консультантів/радників і створення більш ефективної структури і проекту ДПП.
  • Консультування з питань регуляторної політики для удосконалення законодавства про державно-приватне партнерство.

Ви можете переглянути сесію на YouTube.

Довідково:

APMG (APM Group) International – найвідоміший у світі інститут акредитації та експертизи. APMG має різноманітний портфель схем сертифікації, включаючи всесвітньо відомі рішення для управління проектами, бізнесом та інформаційно-технологічними (ІТ) питаннями, кібербезпекою та державно-приватним партнерством.

Сайт організації – https://apmg-international.com/