Агенція ДПП оголошує початок ідентифікації потенційних проектів ДПП

Опубліковано: 31.08.2021
Категорія: PPP News, Новини ДПП

Мінекономіки та Агенція ДПП запрошує центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надсилати для ідентифікації потенційні проекти державно-приватного партнерства (ДПП), для створення суспільно необхідної інфраструктури.

Механізм ДПП передбачає довгострокове співробітництво між  державою, в особі державних органів та органів місцевого самоврядування, та приватними компаніями, метою якого є фінансування, створення та управління суспільно важливими публічними об’єктами.

Ідентифікація проекту ДПП – найперший етап впровадження таких проектів. Він полягає у визначенні об’єкта ДПП, включаючи сферу діяльності та заплановане місце реалізації, а також цілей, на досягнення яких орієнтована діяльність державного та приватного партнерів.

Для успішного проходження етапу ідентифікації, будь-який проект ДПП повинен, перш за все виконувати суспільно значущі функції та мати позитивний соціально-економічний ефект на місцеву громаду.

Для застосування механізму ДПП потрібно, щоб він був більш ефективним, ніж досягнення таких же цілей шляхом використання інших механізмів, включаючи фінансування з державного/місцевого бюджетів. Варто зазначити, що ДПП має багато переваг перед традиційними варіантами закупок. Зокрема, до переваг цього механізму входять:

  • підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності;
  • покращення якості публічних послуг для населення та бізнесу;
  • створення умов для використання новітніх технологій та запровадження інновацій;
  • зниження навантаження на державний бюджет та оптимізація бюджетних видатків на надання публічних послуг та утримання бюджетних установ.

Структура реалізації потенційного проекту ДПП повинна відповідати визначенню ДПП статті 1 Закону України про державно-приватне партнерство, а діяльність, запропонована проектною пропозицією, відповідати статті 4 цього закону.

Потенційний проект ДПП має відповідати Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року. Також варто зазначити, що ініціатор проекту повинен бути розпорядником чи власником земельної ділянки, на якій планується реалізувати проект, або відповідна земельна ділянка повинна належати на  праві постійного користування державному/комунальному підприємству.

Якщо потенційний проект ДПП вже було розглянуто та визнано таким, що не відповідає вимогам механізму ДПП, в повторному розгляді немає необхідності.

Відібрані проектні ідеї отримають допомогу від ДО «Агенція ДПП» у підготовці до реалізації проектів ДПП, у тому числі із залученням міжнародних фінансових організацій.

Для подання потенційної проектної ідеї ДПП необхідно заповнити Форму для проектної пропозиції та надіслати її на електронну адресу: l.petrova@pppagency.me.gov.ua.

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном (096) 582 83 13 або на електрону адресу: l.petrova@pppagency.me.gov.ua або info@pppagency.me.gov.ua