Обговорення питань удосконалення законодавства України про ДПП з метою досягнення Цілей сталого розвитку

Опубліковано: 31.03.2021
Категорія: PPP News, Новини ДПП

Сьогодні, 30 березня, представники Агенції ДПП прийняли участь в спільному обговорені Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН; UNECE) з питань удосконалення законодавства України про ДПП з метою досягнення Цілей сталого розвитку.

Ця подія є частиною спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні», що  впроваджується Системою розвитку ООН в Україні на прохання Уряду України та спрямована покращити стратегічне планування і бюджетування на національному і місцевому рівні, знайти нові джерела фінансування і більш ефективно використовувати ресурси для реалізації амбітних цілей національного довго- й середньострокового розвитку та їх узгодження з Цілями сталого розвитку.

30 вересня 2019 року Президент України видав Указ “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”, в якому підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”. 

На виконання національних завдань Цілей сталого розвитку спрямовані місія та стратегічні цілі нової Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179.

Державно-приватне партнерство (ДПП) є одним із індикаторів Цілей сталого розвитку та може бути важливим механізмом фінансування  їх досягнення шляхом мобілізації приватних інвестицій на розвиток інфраструктури та покращення якості й доступності суспільно значущих послуг.

ЄЕК ООН ухвалила концепцію або модель «ДПП на користь людей для досягнення Цілей Сталого Розвитку» у 2019  році, та зокрема Керівні принципи в області ДПП на користь людей на підтримку Цілей ООН в сфері сталого розвитку. Цими документами ЄЕК ООН урегулювала вжиток нової моделі ДПП, яка ще з 2015 року у матеріалах Робочої групи ЄЕК ООН отримала назву «Модель ДПП на користь людей» (People-first PPPs). Запропонована модель ДПП на користь людей є надзвичайно важливою для того, щоб спрямувати використання механізму ДПП на забезпечення бажаних глобальних результатів від інвестицій у інфраструктуру, та спрямувати ДПП на створення “цінності для людей”, а не тільки притоку приватних інвестицій.

Більше того, в той час як розвиток та фінансування таких традиційних інфраструктурних проектів як дороги, залізниця, морські порти та енергетика є важливими для досягнення більшості Цілей сталого розвитку, ще більш нагальним є  визначення впливу розвитку таких інфраструктурних активів через ДПП в більш широкому контексті  плану сталого розвитку України з визначенням конкретних результатів кожного проекту у зв’язку з Цілями сталого розвитку. Саме тому модель ЄЕК ООН ДПП на користь людей є критично важливою для реалізації економічно доцільних проектів ДПП, що поєднують очікувані результати від приватних інвестицій у інфраструктуру з визначенням цінності на користь людей та довкілля.

Особливого значення питання розробки проектів ДПП на користь людей набувають в контексті сучасних викликів, зокрема пандемії COVID-19. Пандемія COVID-19 викликала широкомасштабні соціально-економічні порушення у всьому світі. Вона викрила і поглибила наявний соціальний дисбаланс. З точки зору керування ризиками, ця криза вказала на необхідність інвестування у запобігання, готовність та швидке реагування.

ЄЕК ООН ДПП активно залучена до допомоги країнам у здійснені концепції кращого відновлення (Building Back Better) під час та після пандемії, а також, для побудови більш стійкого та інклюзивного суспільства в цілому.

Голова відділу співпраці та партнерства ДПП ЄЕК ООН, Джефрі Гамільтон, висловив його занепокоєння щодо руйнівного впливу пандемії COVID-19 на світ. Він підкреслив важливість концепції кращого відновлення (Building Back Better) для майбутнього нашого суспільства. З розповсюдженням пандемії, країни намагалися якомога швидше побудувати нові госпіталі та переформувати наявні будівлі в медичні установи. На додаток, з подоланням кризи, ця інфраструктура може стати резервною. Це ілюструє важливість розбудови інституційної спроможності, особливо на регіональних рівнях. Добробут суспільства повинен бути центральним для концепції кращого відновлення, що представлено в методології оцінки ЄЕК ООН ДПП на користь людей та Цілях сталого розвитку.

Експерти ЄЕК ООН відзначили, що базис для впровадження моделі ЄЕК ООН «ДПП на користь людей» вже зроблено в Україні. Так, при підготовці концептуальних записок та ТЕО проектів ДПП обов’язково визначається відповідність мети проекту, зокрема Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року.

Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова підкреслила важливість керівних принципів ДПП на користь людей, основних показників/результативних параметрів такої моделі та в цілому концепції кращого відновлення для України:

«Концепція кращого відновлення (Building Back Better) критично важлива для України та решти світу. В цьому плані, я переконана, що проекти ДПП, які орієнтовані на розвиток суспільства, відіграватимуть значну роль. Я особисто стежу за проектом з розбудови інституційної спроможності, в рамках якого в Україні буде застосовуватись Методологія ЄЕК ООН оцінки ДПП на користь людей (People-first PPP) для досягнення Цілей сталого розвитку. Запропонована методологія допомагає визначити ті проекти, які реалізовуватимуть концепцію кращого відновлення. Нам потрібно переконатись, що ця методологія використовується. Задля цього я б запропонувала, щоб в якості глобального впізнавального  знаку використовувалася абревіатура PIERS – People-first Infrastructure Evaluation and Rating System, – або система оцінки та ранжування проектів інфраструктури на користь людей».

В ході заходу провідні міжнародні експерти з питань ДПП представили свої висновки з аналізу поточного стану, наявних прогалин та рекомендації щодо законодавства України про ДПП стосовно моделі ЄЕК ООН ДПП на користь людей для досягнення Цілей сталого розвитку. Учасники заходу підкреслили, що зважаючи на довгостроковий та системотворчий характер проектів ДПП, їх реалізація має здійснюватися з урахуванням Цілей сталого розвитку, адаптованих до реалій України, а відповідні прогнозні, програмні  та нормативно-правові акти щодо ДПП мають бути розглянуті або переглянуті у розрізі Цілей сталого розвитку.

Міжнародні експерти також представили деякі практичні кроки щодо розробки проектів ДПП на користь людей шляхом сприяння залученню зацікавлених сторін та підтримки сталого розвитку за допомогою Методології ЄЕК ООН оцінки ДПП на користь людей (People-first PPP) для досягнення ЦСР.

Завершилась подія обговоренням наступних кроків для розробки проектів ДПП в Україні, що відповідатимуть керівним принципам ДПП на користь людей, основним показникам/результативним параметрам такої моделі.