Щорічний конгрес WAPPP: механізм ДПП для досягнення цілей 27 сесії Конференції сторін (COP27) та поза її межами

Опубліковано: 21.06.2022
Категорія: Новини ДПП
Теги: ,

Представники Агенції ДПП взяли участь онлайн у щорічному конгресі Міжнародної асоціації підрозділів та спеціалістів ДПП (англ. World Association of PPP Units & Professionals, WAPPP), під назвою “Механізм ДПП для досягнення цілей 27 сесії Конференції сторін (англ. the 27th session of the Conference of the Parties, COP27) та поза її межами”. Нагадуємо, що COP27 запланована на листопад 2022 року в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

Цього року щорічний конгрес WAPPP тривав п’ять днів, з 13 по 17 червня та проходив під гаслом “Спрямування впливу Цілей сталого розвитку на інфраструктуру шляхом залучення приватного сектору” (англ. Bringing SDG-driven impact in infrastructure through mobilizing private sector participation). Продовжуючи тему конгресу минулого року “ДПП наступного покоління”, цього року учасники обговорювали методи забезпечення стійкості майбутніх ДПП до змін.

Як відомо, у світі лунає заклик до розбудови кращого майбутнього. У Кліматичному пакті Глазго (англ. Glasgow Climate Pact), що був заключений під час COP26, країни учасниці проголосили необхідність пришвидшити фінансування державними та приватним секторами заходів, що сприятимуть досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР), які в великій мірі спрямовані на подолання викликів спричинених зміною клімату. Водночас була відзначена важливість об’єднання зацікавлених осіб з державного та приватного секторів для досягнення спільної мети – створення стійкої інфраструктури, що відповідає ЦСР.

Варто зазначити, що країни з економікою, що розвивається, та найменш розвинені країни є найбільш вразливими та найменш здатними подолати очікувані потрясіння їх соціальних, економічних та природних систем. Кожного року світ стикається з руйнівними та часто безпрецедентними ураганами, хвилями спеки, лісовими пожежами та іншими катаклізмами, які призводять до людських жертв. Уряди продовжують стикатися з проблемами титанічних розмірів. Навіть якщо не враховувати виклики пов’язані зі зміною клімату, уряди країн світу повинні пристосовуватися, адаптуватися до змін викликаних пандемією, швидкими темпами технологічних змін, рекордно високими рівнями національного боргу та недоліком ресурсів на фінансування розбудови інфраструктури. Для України зараз, звісно, найбільшою проблемою стала варварська військова агресія з боку російської федерації.

Механізм державно-приватного партнерства набуває безпрецедентної актуальності, оскільки урядам часто бракує фінансових ресурсів та інституційної спроможності, щоб реалізувати необхідні великі інвестиційні програми. ДПП дозволяє подолати багато таких викликів. Водночас надзвичайно важливим є правильне планування, структурування та реалізація проектів ДПП, інакше виникає значний ризик, що деякі з проектів можуть призвести до загострення поточних проблем, оскільки такі системні ризики, як зміна клімату та ризики екологічного, соціального та корпоративного управління (англ. environment-social-governance (ESG) risks), впливають на основні засади державно-приватного партнерства – розподіл ризиків між партнерами та ефективність використання коштів (англ. value-for-money, VfM).

Проекти ДПП повинні стати ресурсом пристосування до мінливих потреб, обмеженості планетарних ресурсів, екстремальних погодних явищ, зміни клімату, стрімкого технологічного розвитку, зміни демографії суспільства, тощо.

Участь у щорічному конгресі взяли понад тисячу учасників. Доповідачами були міжнародні експерти у сфері ДПП, включаючи представників Організації Об’єднаних Націй, урядів різних країн, світових та двосторонніх фінансових організацій з розвитку (англ. Development Financial Institutions (DFIs), а також інвесторів, кредиторів, інфраструктурних компаній, бізнесів, виробників та інших організацій.

13 червня, після привітання учасників президентом WAPPP, Зіадом Александре Хайєком, відбулась вступна доповідь. Під час доповіді, виступили: Девід Дуарте, начальник управління державними фінансами Міністерства фінансів Чилі; Морган Ленді, старший директор з питань глобальної інфраструктури Міжнародної фінансової корпорації (англ. International Finance Corporation; IFC); Хуберт Дансо, генеральний директор і голова Асоціації інвесторів Африки (англ. Africa Investor (AI) Group) та Джулія Прескот, співзасновник та головний стратегічний директор Meridiam Infrastructure. Спікери обговорили, як проекти ДПП слугують інструментом для використання нових можливостей, підвищують передбачуваність фінансування для досягнення цілей COP 27 та цілей поставлених урядами та організаціями до 2030 року.

Так, учасники відмітили, що традиційні державні та комунальні суб’єкти – надавачі суспільно значущих послуг перебувають під фінансовим тиском, оскільки попит перевищує наявні державні фінанси. Бюджети обмежені і, ймовірно, залишаться обмеженими в середньостроковій перспективі. Ці суб’єкти все частіше шукають шляхи залучення приватних інвестицій для вирішення та підвищення ефективності цього дефіциту державних фінансів. ДПП та приватне фінансування пропонують потужний механізм стимулювання для оптимізації капітальних та операційних витрат, посилений наглядом кредиторів. ДПП дають змогу заохочувати кредиторів, власників та уряду на основі ефективності. Рішення про залучення приватного сектору має керуватися оцінкою відносних довгострокових витрат і вигод, а також наявністю та надійністю варіантів приватного чи державного фінансування.

Морган Ленді підкреслив, що мобілізація приватного фінансування для адаптації до клімату має вирішальне значення. IFC використовує адаптивний підхід до управління кліматом, оскільки більше неможливо планувати та проектувати інфраструктуру виключно на основі історичних даних. Концепція сталого розвитку включає політику та стандарти діяльності IFC щодо екологічної та соціальної стійкості (англ. IFC’s Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability). Стандарти ефективності спрямовані на клієнтів, дають вказівки щодо того, як ідентифікувати ризики та вплив, і призначені для того, щоб допомогти уникнути, пом’якшити та керувати ризиками та впливами стабільним способом, включаючи залучення зацікавлених сторін та зобов’язання щодо розкриття інформації клієнта щодо діяльності на рівні проекту. У разі прямих інвестицій (включаючи проектне та корпоративне фінансування, надане через фінансових посередників), IFC вимагає від своїх клієнтів застосовувати Стандарти ефективності для управління екологічними та соціальними ризиками та впливами, щоб розширити можливості розвитку.

Після цього відбулась сесія, під назвою “Узгодження фінансування з Цілями сталого розвитку та принципами екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG)”. Учасники обговорили, що створення стійких до змін проектів ДПП означає залучення інвесторів зацікавлених в інвестуванні у проекти, що відповідають принципам екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG). Потрясіння та стреси, пов’язані з кліматом, збільшуються за частотою та масштабом, спричиняючи пошкодження інфраструктурних систем та збої в наданні послуг. Важливо, щоб кліматична стійкість була інтегрована на ранніх етапах життєвого циклу інфраструктури, щоб забезпечити стійкість нової та існуючої інфраструктури до клімату. Крім того, існує багатотрильйонний розрив фінансування інфраструктури, а також готові до реалізації інфраструктурні проекти. Мобілізація приватних фінансів буде ключовою для подолання цього розриву. Так, наприклад Маріон Аміот, голова відділу економіки клімату в S&P Global Ratings, висвітлила питання впливу ризиків зміни клімату на потенційні економічні втрати різних країн. Белла Тонконоджи, директор аналітично-консультативної некомерційної організації Ініціатива кліматичної політики (англ. Climate Policy Initiative), розповіла, що кліматичне фінансування дозволяє підтримати адаптацію до зміни клімату та пом’якшити її наслідки.

Далі відбулась сесія “Готовність просувати стійкі до зміни клімату проекти ДПП (англ. Climate Resilient PPPs)”. Країни, що є вразливими до ризиків екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG), наразі стикаються з негативним соціальним та договірним впливом на поточні й майбутні проекти ДПП ризиків, пов’язаних зі зміною клімату, таких як підвищення рівня морів та океанів, посухи і різноманітні несприятливі природні явища. Спікери обговорили можливості підвищення інституційної спроможності урядів створювати проекти достатньо гнучкими, щоб бути успішними в умовах мінливості ринку та потенційних змін вимог до приватного сектору.

Пан Салім Бенсмаїл, старший інвестиційний директор Meridiam, підкреслив, що можна визначити три типи стійких до зміни клімату проектів ДПП (англ. Climate Resilient PPPs), пов’язаних з:

1. Зміною клімату

Зміна стану клімату, яку можна визначити (наприклад, за допомогою статистичних тестів) за змінами середнього значення та/або мінливістю його властивостей і яка зберігається протягом тривалого періоду, як правило, десятиліття або довше. Зміна клімату може бути спричинена природними внутрішніми процесами або зовнішніми силами, такими як модуляція сонячних циклів, виверження вулканів та постійні антропогенні зміни в складі атмосфери або в землекористуванні. Наприклад: підвищення рівня моря, підвищення середніх літніх температур; збільшення частоти і тривалості хвиль тепла.

2. Пом’якшенням наслідків зміни клімату

Втручання людини для зменшення джерел або збільшення поглиначів парникових газів. Наприклад: просування низьковуглецевих транспортних засобів, таких як електромобілі та варіанти немоторизованого транспорту (наприклад, велосипедні доріжки та пішохідні зони).

3. Адаптацією до зміни клімату

Процес пристосування до реального чи очікуваного клімату та його наслідків для пом’якшення чи уникнення шкоди чи використання корисних можливостей. Втручання людини може сприяти адаптації до очікуваного клімату та його наслідків. Наприклад: розширення міських зелених насаджень для пом’якшення спеки; будівництво берегової оборони.

Наступною сесією була “Як проекти ДПП можуть використати потенціал інновацій та технологій?”. Під час цієї сесії було досліджено потенціал інфраструктури четвертого покоління (англ. Infrastructure 4.0). Infrastructure 4.0 – це інфраструктура, що використовує технологічні та інформаційні технології для забезпечення високоякісних екологічних, економічних та соціальних результатів. Так доктор Алекс Бірн, віце-президент, керівник служби управління активами Siemens Healthineers, розповідав про інновації, що притаманні наприклад проектам ДПП в сфері охорони здоров’я.

Також під час дискусії Андрес Реболло, керуючий директор K-infrastructure, підкреслив, що один з аспектів щодо впровадження інновацій та технологій в проектах ДПП пов’язаний із варіантами здійснення закупівель ДПП/тендером. Андрес Реболло вважає, що конкурентний діалог є обов’язковим варіантом для організації та регулювання процесу відбору приватного партнера в проектах, які сильно пов’язані з технологіями.

Також учасники обговорювали питання інноваційних технологій у проектах ДПП з точки зору довгостроковості проектів. Річард Селайн, керуючий директор Resilience Innovation Hub and The ROAR Partnership, підкреслив, що на його думку інновації та технології не приносять користі ДПП, якщо розглядати їх виключно як головну мету проекту, – вони є інструментами для зміни співвідношення витрат і вигод, результативності та реальності впливу.

Остання сесія цього дня, під назвою “Приватний сектор як каталізатор сталої інфраструктури” була організована Інвест групою Міжамериканського банку розвитку (англ. Inter-American Development Bank (IDB) Invest). Спікери обговорили як приватний сектор може використовувати фінансові та технічні інновації для створення більш стійкої та сталої інфраструктури. 

14 червня представники 7 країн виступили перед учасниками конгресу, включаючи потенційних  інвесторів, кредиторів, та представників міжнародних організацій з інформацією про потенційні проекти ДПП своїх країн, знакові приклади реалізованих проектів, особливості життєвих циклів проектів, тощо. Цими країнами були Кувейт, Кенія, Марокко, Польща, Панама, Туніс та Україна.

Директор Агенції ДПП, Ніко Гачечиладзе, та голова Проектного офісу з розвитку державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SPILNO» при Мінінфраструктури, Тарас Бойчук, висвітлили перед учасниками як особливості механізму ДПП в Україні, так і потенційні можливості для використання ДПП для відбудови інфраструктури, зруйнованої в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Так пан Гачечиладзе розповів про основні зміни в законодавстві, що були прийняті починаючи з 2017 для забезпечення прозорості використання механізму ДПП; про потенційні проекти ДПП, що були заплановані до виконання ще до початку активної фази війни росії проти України, а також про нові виклики, що постають перед урядом України у сфері відновлення та розбудови інфраструктури, знищеної починаючи з лютого цього року. Він зазначив, що прямі втрати наразі вже перевищили в доларовому еквіваленті 105 мільярдів, а непрямі становлять близько 600 мільярдів. Ніко Гачечиладзе надав статистику зруйнованих об’єктів за типом, зазначив які проблеми та можливості можуть чекати на нашу країну на шляху відтворення зруйнованої інфраструктури, та розповів, чому механізм ДПП буде ефективним інструментом для якісної реалізації цього процесу.

Тарас Бойчук зазначив, які проекти ДПП знаходяться в процесі реалізації (наразі на паузі) та розповів про заплановане створення інформаційної платформи – електронної торгової системи для проектів ДПП для проектів ДПП і концесій (ЕТС), що сприятиме ефективній та якісній розбудові української інфраструктури в післявоєнний період. Початок проекту зі створення ЕТС був покладений ще у 2019 році за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (англ. European Bank for Reconstruction and Development; EBRD) та передбачає інтеграцію платформи SOURCE в Україні. Тарас Бойчук також зазначив, що постає необхідність у створенні нових типів інфраструктурних об’єктів, наприклад для сухопутної перевалки зерна поблизу кордонів з країнами Європейського Союзу.

Директор WAPPP висловив віру в те що в майбутньому буде багато інвестування в Україну.

З відеозаписом виступу ви можете ознайомитись нижче:

Іншими сесіями цього дня були:

 • “Управління контрактами ДПП для подолання наслідків поточних і майбутніх змін”

Учасники розглянули особливості управління непередбачуваними ситуаціями та ризиками, претензіями, відносинами, суперечками та змінами.

 • “Розвиток ДПП в галузі авіатранспорту для вирішення проблем енергетичного переходу”

Сьогодні справжнім викликом галузі авіатранспорту стало задоволення майбутніх енергетичних потреб. Учасники обговорили як майбутні проекти ДПП в цій галузі можуть підходити до розв’язання проблеми та з якими її фінансовими наслідками вони можуть зіткнутися.

 • “ДПП під час кризи”

Сесія була організована Світовим банком. Учасники зосередили увагу на впливі пандемії на проекти ДПП у світі та як уряди можуть відновити свою інституційну спроможність водночас забезпечуючи сталість майбутніх проектів.

 • “Фінансування стрімкого розвитку економіки країн, що розвиваються: роль ДПП”

Учасники висвітлили можливості для зміни парадигми в плануванні інвестицій в інфраструктуру, задля стимулювання економіки та переходу до економіки відновлювального типу (англ. regenerative economy).

15 квітня представники 12 країн поділились досвідом реалізації проектів ДПП, навели успішні приклади таких проектів, а також розглянули втілення законодавчих та кліматичних реформ. Країнами-учасниками цього дня були Японія, Республіка Корея, Філіппіни, Киргизька Республіка, Єгипет, Італія, Руанда, США, Канада, Мексика, Перу та Парагвай.

Окрім цього відбулось три сесії:

 • “Управління транзакціями в рамках проектів ДПП”

Енді Поттер, директор компанії Ansarada, розповів учасникам як новітні технології можуть зменшити ризики і прискорити підготовку та реалізацію проектів ДПП.

 • “Як Багатосторонні банки розвитку (англ. Multilateral Development Banks, MDBs), можуть сприяти стійкості проектів ДПП”

Під час сесії Такео Койке, директор управління державно-приватного партнерства Азіатського банку розвитку (англ. Asian Development Bank; ADB), та Метью Джордан-Танк, директор відділуформавання політики сталої інфраструктури та зв’язків з громадськістю Європейського банку реконструкції та розвитку (англ. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), розглянули як інструменти та продукти розроблені Багатосторонніми банками розвитку допомагають підрозділам ДПП у підготовці та реалізації проектів.

Так, зокрема, Метью Джордан-Танк відмітив, що дуже успішною була співпраця Європейського банку реконструкції та розвитку з урядом України у підготовці проектів концесії портів Ольвії та Херсону.

 • “Як регіональні комісії ООН (англ. UN Regional Commissions) можуть сприяти стійкості проектів ДПП”

Під час сесії було розглянуто, як регіональні економічні та соціальні комісії ООН (англ. UN Regional Economic and Social Commissions) сприяють підрозділам ДПП різних країн у підготовці та реалізації проектів, зокрема шляхом надання доступу до своїх інструментів та продуктів. Клаудіо Меза, співробітник з економічних питань підрозділу співробітництва та партнерства Європейської економічної комісії ООН (англ. United Nations Economic Commission for Europe; UNECE), розповів про Методологію оцінки ДПП на користь людей для досягнення ЦСР (англ. People-first Public-Private Partnerships Evaluation Methodology for the Sustainable Development Goals) та Інструмент самооцінки проектів ДПП на користь людей ЄЕК ООН (англ. UNECE People-first PPP Self-Assessment Tool). Він зазначив, що останній буде офіційно запущений в кінці року. Наразі йде обговорення, як цей інструмент може бути використаний для прискорення оцінки проектів, що сприятимуть відновленню України.

16 червня представники Індонезії, Бангладешу, Білорусі, Ямайки, Домініканської Республіки та Еквадору презентували успішні приклади проектів ДПП та особливості реалізації таких проектів у їх країнах.

Також цього дня відбулись сесії:

 • “Зростання рівня урбанізації, зміна демографії та потреба в “зеленій” мобільності”

З ростом економіки зростає доступ громадян до приватних транспортних засобів. Учасники обговорили виклик просування більш екологічних видів транспортування та необхідність спрямування приватних інвестиції на відповідні проекти.

 • “Порти на передовій кліматичних змін”

Спікери висвітлили ключові проблеми в проектуванні та створенні стійкої портової інфраструктури в рамках проектів ДПП.

 • “Фінансування проектів ДПП у галузі залізничного транспорту”

Учасники обговорили як уряди забезпечують відповідність проектів ДПП у галузі залізничного транспорту принципам екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG).

 • “Центральні підрозділи ДПП: фактори успіху та виклики”

Під час сесії було досліджено роль Центральних підрозділів ДПП (англ. Central PPP Units, CPPPU), ключових факторів для їх успішної діяльності та викликів, з якими вони можуть зіткнутися.

 • “Зростання ролі ДПП у Північній Америці”

Ця регіональна сесія висвітлила взаємопов’язаність інфраструктури в Північній Америці та зростання ролі ДПП у регіоні для покращення інфраструктури як на національному, так і на міжнародному рівнях.

 • “Структурування стійких проектів ДПП в Латинській Америці”

Під час цієї регіональної сесії були зазначені нові приклади реалізації проектів ДПП у регіоні, а також інструменти, розроблені Міжамериканським банком розвитку спільними зусиллями з підрозділами ДПП та сталого розвитку.

 • “Стан приватного інвестування в інфраструктуру: Інфраструктурний моніторинг Центру глобальної інфраструктури (англ. Global Infrastructure Hub, GIH)”

Сінтія Пастор, директор відділу економіки Глобального інфраструктурного центру, розповіла про стан глобальних приватних інвестицій в інфраструктуру (англ. private investment in infrastructure, PPI), поточні рівні PPI на первинних ринках та їх відповідність показникам екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG).

17 червня відбулось 7 заходів:

 • сесія “Підтримка успішної реалізації проектів ДПП шляхом надання доступу до безкоштовних освітніх ресурсів”

Річард Фарро, засновник і генеральний директор APMG International, та Хелен Платт, менеджер проектів APMG International, висвітлили необхідність доступу до безкоштовних освітніх ресурсів для практиків ДПП.

 • сесія на тему “Наступне покоління та вплив сучасних проектів ДПП”

Спікери обговорили, як за допомогою механізму ДПП та за участю приватного сектору можна реалізувати ефективні проекти, що формуватимуть майбутнє урядів, особливо в галузі освіти, розвитку навичок та технологій. Це забезпечить стійкий розвиток країн та допоможе наступному поколінню отримати навички, вкрай необхідні для становлення кваліфікованими фахівцями.

 • сесія “Зростання ролі ініціатив приватного сектору та благодійності у розвитку проектів ДПП з розбудови критичної соціальної інфраструктури”

Приватний сектор і благодійні організації стали одними з ключових зацікавлених осіб у внесенні трансформаційних змін у проекти ДПП з розбудови соціальної інфраструктури.

 • сесія під назвою “Забезпечення розширення прав і можливостей жінок та їх участі у створенні сталих проектів ДПП”

Жінки є одними з ключових зацікавлених сторін у розбудові сталих проектів ДПП. Експерти висвітлили нагальність потреби залучення жінок до формування майбутньої інфраструктури для боротьби зі зміною клімату.

 • сесія “Капстоун: узгодження проектів ДПП з ЦСР для досягнення економічного відновлення та стійкості”

Оскільки глобальні втрати та збитки від катастроф швидко зростають, найменш розвинені країни та країни, що розвиваються, часто страждають найбільше від стихійних лих, і водночас мають обмежені ресурси для реагування. Учасники обговорили, як державно-приватні партнерства можуть підвищити адаптаційний потенціал таких країн, відповідно до ЦСР. Сесія була зосереджена на інноваціях в ДПП, що сприяють підвищенню стійкості, а також адаптації та зміцненню економіки прибережних територій в цій новій реальності.

 • Заключна панель на тему “Перспективи на COP27”

Учасники заключної панелі провели огляд перспектив досягнення успіху потенційних проектів ДПП в рамках цілей майбутньої конференції COP27.

 • Нагородження вибраних робіт та подяка партнерам конгресу.

Завершився конгрес нагородженням обраних робіт, а саме присудженням нагород Джефрі Гамільтону за найбільш інноваційне дослідження, та K-Infra за дослідження, що висвітлює найбільш практичне застосування механізму ДПП у країнах, що розвиваються. Організатори також подякували партнерам заходу.