Відбувся воркшоп на тему: “Ґендерно-інклюзивна інфраструктура”

Опубліковано: 20.05.2021
Категорія: Новини ДПП

19 травня, відбувся воркшоп на тему “Ґендерно-інклюзивна інфраструктура”, організований за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та консультативного комітету з державно-приватних інфраструктурних проектів (Public-Private Infrastructure Advisory Facility; PPIAF) з метою обговорення питань ґендерної інклюзії в проектах ДПП.

Станом на сьогодні ґендерна рівність і забезпечення рівного доступу всіх верств мешканців територіальних громад до отримання суспільно значущих послуг є наскрізним питанням, яке впливає на всі політики, програми, заходи та проекти розвитку, у тому числі розвитку інфраструктури.

Перед ініціаторами проектів ДПП постають виклики щодо створення умов для забезпечення рівних можливостей для зацікавлених сторін, кінцевих бенефіціарів та вигодоотримувачів.

“Будь-яка нерівність не лише спричиняє політичні, економічні, фінансові, соціальні та людські витрати, а й негативно позначається на розвитку територіальних громад. Тому інфраструктурний розвиток неможливо уявити без застосування ґендерного підходу” – зазначила директор департаменту інвестицій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Юлія Скубак.

Ґендерно-орієнтоване планування й підготовка до реалізації проектів ДПП має охоплювати повномасштабний процес – від аналізу до інтеграції ґендерних аспектів у всі етапи життєвого циклу проекту. Водночас таке планування вимагає врахування ґендерних підходів на всіх рівнях прийняття рішень під час розробки, затвердження та реалізації проектів ДПП з відновлення та розвитку інфраструктури.

Адже зацікавлені сторони, кінцеві бенефіціари та вигодоотримувачі – це, передусім, жінки і чоловіки, які мають різні потреби, залежно від віку, стану здоров’я й інших чинників. Усе це формує їхні потреби в інфраструктурі, зайнятості, освіті, культурі, охороні здоров’я тощо. При цьому необхідно враховувати особливі потреби вразливих груп громадян, які мають високі ризики стресу та наражаються на значно вищий ризик бідності, що посилює соціальне розшарування у суспільстві.

Ключовими спікерами воркшопу були представники Міжнародної фінансової корпорації (IFC): старший спеціаліст консультативної групи з питань сталої інфраструктури у департаменті глобальної інфраструктури, Адріана Марія Ефтімі, та спеціаліст з інвестицій у департаменті консультативних послуг з питань трансакцій, Едона Пакарада.

Пані Ефтімі висвітлила питання ґендеру, а саме, що мається на увазі під ґендерною рівністю та ґендерими нормами, навела приклади та статистику, що підтверджують суспільну та фінансову ефективність підходу ґендерної інклюзивності. Так, компанія BHP Billiton звітувала про 15-відсоткове покращення продуктивності своїх 10 найбільш ґендерно-інклюзивних операцій.

Адріана Марія Ефтімі також висвітлила виклики з якими стикаються під час створення та розбудови ґендерно-інклюзивної інфраструктури та під час розробки ДПП проектів в цілому.

Едона Пакарада розповіла про практичні підходи забезпечення ґендерної інклюзивності в проектах ДПП. Для створення і розбудови інфраструктури, якісної та доступної для різних груп населення, користувачів (кінцевих бенефіціарів та вигодоотримувачів), важливо застосовувати ґендерно-орієнтований підхід на всіх стадіях життєвого циклу ДПП проекту.

Так під час ідентифікації потенційних проектів ДПП, важливо проводити ґендерний аналіз та залучати до взаємодії зацікавлені сторони з урахуванням ґендерних аспектів, а також використовувати ґендерні критерії для відбору та пріоритезації проектів.

На етапі підготовки до реалізації проектів ДПП, ґендерні аспекти мають бути враховані в технічних завданнях на послуги радників, в ході оцінки економічної доцільності, технічної здійсненності та проектування технічних вимог і показників результативності (KPI), оцінки комерційної життєздатності, екологічної здійсненності та аналізу соціального впливу (або оцінки соціальної здійсненності), а також юридичної здійсненності,  що проводяться в рамках підготовки пропозиції здійснення ДПП (Концептуальної записки, ТЕО).

Під час структурування проекту договору ДПП та проведення конкурсу з визначення приватного партнера, важливо включити ґендерні аспекти до окремих положень договору партнерства відповідно до попередньо здійсненої оцінки проекту, а також в цілому забезпечити рівний доступ і конкуренцію на конкурсі. Детальніше ознайомитися з презентацією спікерів від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) можна за посиланням нижче.

Довідково: Група Світового банку підготувала підручник «Гендерна рівність, інфраструктура та ДПП» як важливий перший крок до гендерної рівності в проектах ДПП – https://library.pppknowledgelab.org/documents/5720