Звіт з діагностики приватного сектору в Україні, підготовлений командою Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC)

Опубліковано: 04.08.2021
Категорія: Новини ДПП

Звіт з діагностики приватного сектору в Україні, підготовлений командою Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), присвячено аналізу існуючого стану залучення приватного сектору до критичних для розвитку збалансованої економіки країни галузей економічної та соціальної інфраструктури та розробці рекомендацій щодо реалізації потенціалу приватного сектору шляхом впровадження проектів ДПП.

В Україні механізм ДПП має значний потенціал і є одним із головних пріоритетів для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури, як економічної, так і соціальної. Було проведено ряд успішних реформ та нововведень щодо приведення у відповідність чинного законодавства в сфері державно-приватного партнерства до міжнародних стандартів та практик. За оцінкою Світового банку у теперішній час правове середовище для залучення приватного бізнесу в інфраструктуру в Україні відповідає кращим світовим практикам, забезпечує прозорість та зрозумілість ініціювання, підготовки та реалізації проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства.

Розбудова інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є основою для розширення можливостей в підготовці добре структурованих проектів розвитку інфраструктури на засадах ДПП.

Спрямованість уряду на залучення приватного сектору у розбудову інфраструктури за допомогою механізму ДПП має стати ключовим елементом постковідного економічного зростання України, всебічної інтеграції країни у глобальну торгівлю та потоки інвестицій.

Ряд секторів економіки, таких як дороги, морські порти, аеропорти, енергетика та відновлювані джерела енергії, охорона здоров’я, мають значний потенціал для реалізації проектів ДПП.

Звіт з діагностики приватного сектору в Україні містить рекомендації щодо шляхів реалізації цього потенціалу в Україні, у т.ч.:

  • інформацію про успіхи уряду України при здійснені ключових структурних реформ та зміцнені макроекономічної стабільності, використовуючи потужність та потенціал приватного сектору для стимулювання економічного зростання і покращення життя всіх українців;
  • інформацію про вплив пандемії COVID-19 на економіку країни та наявні можливості для стимулювання розширення внеску приватного сектору в економічне зростання в Україні;
  • оцінку варіантів сприяння розвитку приватного сектора у трьох перспективних секторах економіки, які можуть бути «точками росту» для швидкого відновлення економічного зростання, у т.ч. через реалізацію проектів ДПП як механізму залучення приватного сектору:

– кліматично розумне сільське господарство (англ. climate-smart agriculture; CSA) в умовах земельної реформи;

– інтеграція виробництва у глобальні ланцюжки створення доданої вартості (англ. global value chains; GVCs);

– охорона здоров’я.

Активна державна політика у цих секторах економіки та залучення капіталу та технологій приватного сектору допоможуть максимально ефективно задіяти природні та людські ресурси країни та максимально продуктивно використати їх порівняльні переваги.

Зокрема запропоновано реалізовувати політичні рекомендації щодо:

  • підтримки швидкого впровадження нещодавно затвердженої земельної реформи та сприяння інвестиціям у ресурсозберігаючі технології для підвищення продуктивності сільського господарства та експорту;
  • збільшення обсягів експорту та прискорення залучення прямих іноземних інвестицій для нарощування частки України у європейських ланцюжках створення доданої вартості;
  • ефективного використання технологій та інвестицій приватного сектора для підвищення ефективності надання медичних послуг.