Умови користування

Ласкаво просимо на веб-сайт Державної організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України» (надалі – Агенція ДПП).

Ці умови користування (надалі – Умови) визначають правила використання веб-сайту Агенції ДПП України, який знаходиться за адресою pppagency.me.gov.ua (надалі – веб-сайт).

Метою створення та діяльності цього веб-сайту є підвищення інформаційної обізнаності про реалізацію в Україні якісних та інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства (далі – ДПП) у транспортній, комунальній, енергетичній, соціальній та інших сферах та інформаційного розповсюдження досвіду використання механізму ДПП в Україні та у світі.

1. Загальні положення

1.1. Дані Умови є невід’ємною частиною веб-сайту та встановлюють правила користування для всіх відвідувачів веб-сайту.

1.2. Перед використанням веб-сайту відвідувач зобов’язаний ознайомитися з цими Умовами та діяти відповідно до них. Використання веб-сайту відвідувачем означає підтвердження його ознайомлення з цими Умовами. Якщо відвідувач не погоджується з Умовами, він може відмовитися від користування веб-сайтом.

1.3. Агенція ДПП має право самостійно змінювати Умови без попереднього повідомлення відвідувачів веб-сайту.

2. Зміст веб-сайту

2.1. Авторські майнові права на будь-які матеріали, опубліковані на веб-сайті, включаючи, але не обмежуючись, новини, інформаційні матеріали, зображення, фотографії та/або будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності (надалі – контент), належать Агенції ДПП або нашим партнерам, що є власниками такого контенту, якщо інше прямо не зазначене у відповідному дописі.

2.2. Зміст веб-сайту захищений відповідно до чинного законодавства України та застосованого міжнародного законодавства. Відвідувачі не мають права копіювати, змінювати, публікувати, передавати, розповсюджувати контент веб-сайту без письмового дозволу на такі дії Агенції ДПП або без обов’язкового зазначення першоджерела. В той же час, відвідувач має право копіювати та завантажувати контент для особистого використання без відповідного дозволу Агенції ДПП за умови дотримання всіх положень законодавства про авторське право та суміжні права.

3. Права та обов’язки відвідувача

3.1. Відвідувач веб-сайту має право:

3.1.1. необмежено в часі використовувати веб-сайт, відповідно до мети його створення, цих Умов та чинного законодавства України.

3.1.2. відправляти звернення до Агенції ДПП, використовуючи форму звернення, розміщену у розділі «Контакти».

3.1.3. реєструватися для участі у заходах, що організовуються Агенцією ДПП та/або її партнерами, інформація про які розміщена на веб-сайті.

3.2. Для реалізації своїх прав відповідно до п. 3.1 відвідувач надає персональні дані на умовах Політики конфіденційності та чинного законодавства про захист персональних даних.

3.3. Відвідувач зобов’язаний, включаючи, але не обмежуючись:

3.3.1. користуватися веб-сайтом таким чином, щоб це не заважало функціонуванню веб-сайту, в тому числі, але не виключно, шляхом використання стороннього програмного забезпечення;

3.3.2.  користуватися веб-сайтом виключно в межах цих Умов та чинного законодавства України;

3.3.3. не здійснювати будь-яких дій, що суперечать цим Умовам, та/або можуть спричинити порушення роботи веб-сайту та його технічного та/або програмного забезпечення.

3.4. У випадку порушення положень, зазначених у п. 3.3, Агенція ДПП має право заблокувати доступ відвідувача до веб-сайту без права відшкодування будь-яких збитків на користь відвідувача.

3.5.  Відвідувач несе повну відповідальність згідно чинного законодавства України та цих Умов за дії, вчинені ним в межах роботи з веб-сайтом.

3.6. Відвідувач негайно повідомляє адміністратора веб-сайту за контактами, вказаними на веб-сайті, про будь-яке порушення прав Агенції ДПП, несправну роботу веб-сайту, або будь-які інші порушення норм, що викладені в цих Умовах.

4. Обмеження відповідальності

4.1. Веб-сайт діє виключно в межах чинного законодавства України, цих Умов та Політики конфіденційності веб-сайту.

4.2. Агенція ДПП не несе жодної відповідальності за прямі чи непрямі збитки, які відвідувач може пов’язати із використанням веб-сайту.

5. Прикінцеві положення

5.1.  Веб-сайт має право в односторонньому порядку без окремого повідомлення відвідувача змінювати функціональне наповнення веб-сайту.

5.2.  Агенція ДПП має право змінювати ці Умови. Такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на веб-сайті pppagency.me.gov.ua.

5.3.  Ці Умови застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цих Умов можуть бути вирішені відповідним судом, в порядку, визначеному чинними законодавством України.

5.4.  Незважаючи на будь-які положення з вищевикладеного, нічого в цих Умовах не може використовуватися для тлумачення положень, зазначених в Політиці конфіденційності цього веб-сайту, що доступна за посиланням https://pppagency.me.gov.ua/uk/privacy-policy/.