Представники Агенції ДПП взяли участь у 14 сесії Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН (UNECE)

Опубліковано: 04.06.2021
Категорія: Новини ДПП

З 2 по 4 червня проходила 14 сесія Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН

Сесія охоплювала питання щодо

по-перше, політики інновацій та конкурентоспроможності:

  • (а) Аналіз національної інноваційної політики;
  • (b) Нарощування національного та субрегіонального потенціалу;
  • (c) Міжнародна передова практика щодо інноваційної політики для сталого розвитку.

по-друге, ДПП на користь людей (People-first PPPs) та концепції кращого відновлення (Building Back Better).

2 червня учасники обговорили результати, подальші дії та досягнутий прогрес в застосуванні до Національних обзорів інноваційної діяльності в інтересах сталого розвитку Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та Узбекистану, а також Субрегіональний перспективний огляд інноваційної політики Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України. «Субрегіональний перспективний огляд інноваційної політики: Східна Європа та Південний Кавказ» є пілотним проектом, який виконується з вересня 2018 року та в рамках якого здійснено узгоджену, систематичну й комплексну оцінку та порівняльний аналіз політики, інститутів і процесів, пов’язаних з інноваціями, за різними країнами (у тому числі в Україні) та моделями передової практики, з чіткою орієнтацією на сталий розвиток.

Також на основі минулої та поточної роботи групи фахівців Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН в ході засідання 14-ої сесії учасники мали змогу обговорити роль інноваційної політики при впровадження концепції кращого відновлення (Building Back Better) після пандемії COVID-19. Інновації мають центральне значення для зміщення у напрямку більш сталого виробництва та споживання в період після COVID-19 та переходу до економіки замкнутого циклу. Можливості для формування таких економік створюють нові технології, дизайн продукції, цифрові платформи та інноваційні бізнес-моделі.

3 червня відбулась панельна дискусія «Удосконалення, використання та тестування першої версії Методології ЄЕК ООН оцінки ДПП на користь людей (People-first PPP) для досягнення Цілей сталого розвитку». Короткий огляд методології зробила заступниця Міністра економіки України, Ірина Новікова. Перша версія Методології була розроблена у 2020 році проектною групою із залученням понад 150 міжнародних експертів. Методологія оцінки наразі включає 100 показників та 22 контрольних показника, розподілених серед п’яти базових параметрів результативності моделі ДПП на користь людей (доступ і рівність; економічна ефективність та фіскальна стійкість; екологічна стійкість та потенціал протидії катастрофам; потенціал до тиражування; і взаємодія із зацікавленими сторонами/стейкхолдерами):

4 червня Комітет з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН обговорив план роботи на 2021 та 2022 роки та основні пріоритети на 2023 рік, а також визначив сфери спільних інтересів з іншими органами Європейської економічної комісії та міжнародними організаціями.

Комітетом було затверджено наступні документи:

«Розумні та сталі міста: роль управління та інноваційної політики»

«Концепція кращого відновлення (Building Back Better): використання платформ для спільного використання та прогресу у напрямку циркулярної економіки»

«Концепція кращого відновлення (Building Back Better): практика закупок, що сприяє інноваціям в інтересах стійкого розвитку»