Представники Агенції ДПП взяли участь у 5 сесії Робочої Групи з питань ДПП Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН (UNECE)

Опубліковано: 01.12.2021
Категорія: Новини ДПП

29 та 30 листопада в Палаці Націй в Женеві (Швейцарія) та онлайн пройшла 5 сесія Робочої Групи з питань ДПП Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН (англ. UNECE).

Робоча Група з питань державно-приватного партнерства (ДПП) це міжурядова інституція започаткована в 2017 році з метою об’єднати більш ніж 2000 експертів з державного та приватного секторів, громадських та міжнародних організацій.

Під час сесії делегати зосередили свою увагу на питаннях ролі ДПП на користь людей (англ. People-first PPPs) ЄЕК ООН у досягненні Цілей сталого розвитку, включаючи обговорення політичної стратегії, назвою якого було «Масштабування проектів створення сталої інфраструктури за механізмом ДПП на користь людей для започаткування Десятиліття Дій для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР)». Зазначаємо, що Десятиліття Дій (англ. the Decade of Action) – заклик до прискорення досягнення Цілей сталого розвитку, проголошений Об’єднаною Генеральною Асамблеєю.

Обговорення питань політики було організовано відповідно до підсумків шістдесят дев’ятої сесії Комісії, що відбулася у квітні 2021 року та була присвячена темі «Економіка замкнутого циклу та стійке використання природних ресурсів», на якій держави-члени підкреслили значення, яке вони надають переходу до економіки замкнутого циклу (англ. circular economy) у регіоні ЄЕК на період до 2030 року та в рамках зусиль, спрямованих на відновлення за принципом «краще, ніж було» (англ. “build-back-better”) після COVID-19.

У той час як світ намагається оправитися від пандемії COVID-19, створення стійкої інфраструктури – «зеленої», життєстійкої та високоякісної, де люди є головними бенефіціарами, – необхідно для досягнення ЦСР , включаючи ЦСР 12, та забезпечити перехід до економіки замкнутого циклу. У рамках дискусії високого рівня «Активізація роботи по лінії Десятиліття дій для досягнення Цілей у сфері сталого розвитку: роль сталої інфраструктури» 29 листопада, у понеділок, обговорювались питання про те, як підхід ДПП на благо людей (англ. People-first PPPs) може допомогти сформулювати основні настанови для визначення шляху побудови більш стійкого та справедливого майбутнього, одночасно вносячи внесок у порядок денний економіки замкнутого циклу.

З огляду на це, учасники обговорили наступні запитання:

  • Як проекти ДПП можуть бути корисними для переходу до економіки замкненого циклу?
  • Як підхід ЄЕК ООН ДПП на користь людей може допомогти урядам у впровадженні стійкої та якісної, сталої інфраструктури?
  • В якій мірі підхід ЄЕК ООН ДПП на користь людей для досягнення ЦСР може пом’якшити проблему нерівності, що була посилена впливом  COVID-19, особливо, стосовно найбільш вразливих членів суспільства?

Модератором був Дмітрі Маріясін, заступник виконавчого секретаря ЄЕК ООН. У дискусії взяли участь 8 панелістів, представляючи 6 країн та міжнародні організації.

Зокрема, делегатам представлена робота над типовим законом про ДПП/концесії на користь людей (англ. Draft standard on People-first PPP/Concession Model law) та Методологія оцінки ДПП на користь людей для досягнення ЦСР (англ. People-first Public-Private Partnerships Evaluation Methodology for the Sustainable Development Goals), розроблена для здійснення Керівних принципів в області ДПП на користь людей на підтримку Цілей ООН в сфері сталого розвитку (англ. UNECE Guiding Principles on People-first PPPs in support of the SDGs; Guiding Principles) та підлягає масштабуванню у співпраці із багатосторонньою платформою SOURCE.

Також цього дня відбулись дві сесії, під назвами «Як підхід ДПП на користь людей сприяє розвитку розсудливої, інклюзивної, стійкої та фіскально сталої інфраструктури замкненого циклу?» та «Яким чином проекти ДПП на користь людей для досягнення ЦСР є корисними для переходу до економіки замкненого циклу?».

В рамках першої сесії, панелісти розглянули, як підхід ДПП на користь людей допомагає міжнародній спільноті в масштабуванні розсудливих, інклюзивних, стійких та фіскально сталих інфраструктурних проектів; які риси є схожими між Керівними принципами ЄЕК ООН для ДПП на користь людей на підтримку ЦСР (англ. UNECE Guiding Principles on People-first PPPs in support of the SDGs; Guiding Principles) та Принципами G20 щодо забезпечення інвестицій в якісну інфраструктуру (англ. G20 Principles for Quality Infrastructure Investment; QII), що були підтримані представниками країн Великої Двадцятки у 2019 році, та як дві ці збірки принципів можуть разом допомогти досягнути ЦРС та впроваджувати більш якісні проекти.

Принципи G20 щодо забезпечення інвестицій в якісну інфраструктуру були вперше представлені урядом Японії у 2018, коли він головував G20. Метою створення документу було забезпечення світових стандартів якості розвитку інфраструктури. QII були схвалені усіма лідерами країн Великої Двадцятки.

Серед розглянутих питань також були:

  • Як підхід ЄЕК ООН ДПП на користь людей може бути використаний разом з роботою, що проводиться Платформою для співпраці в галузі інфраструктури багатосторонніх банків розвитку (англ. Multilateral Development Banks’ Infrastructure Cooperation Platform; MDB ICP)?
  • Як інструменти та спільні зусилля ЄЕК ООН, багатосторонніх банків розвитку та Великої Двадцятки сприятимуть переходу до нового покоління інфраструктури та проектів ДПП для прискорення досягнення ЦСР?

Під час другої сесії було розглянуто, як підхід ЄЕК ООН ДПП на користь людей для досягнення ЦСР сприяє переходу до економіки замкненого циклу.

Під час цієї сесії Педро Невес, генеральний директор Global Solutions (Португалія), зробив огляд життєвого циклу проектів ДПП, на кожному етапі якого учасники керуються принципами економіки замкненого циклу та ЦСР.

Директор Агенції ДПП, Ніко Гачечиладзе, зазначив необхідність переходу до економіки замкненого циклу та впровадження якісних проектів ДПП. Протягом останніх десятиліть світова економіка постраждала від криз, а пандемія COVID-19 спричинила велику невизначеність щодо можливості довготривалого відновлення та енергетичного переходу, що забезпечить стале «зелене» зростання.

Україна надає велике значення порядку денному економіки замкненого циклу, особливо з точки зору мобілізації фінансування для переходу до економіки замкненого/кругового циклу та реалізації пілотних проектів ДПП, які можуть зробити свій внесок у порядок денний такої економіки.

«Економіка замкненого циклу, яка сприяє ліквідації відходів і постійному безпечному використанню природних ресурсів, може стати основою для сталого розвитку, якщо ми почнемо впроваджувати інновації вже зараз. Прискорення цього переходу залежить від впровадження нових інноваційних бізнес-моделей та технологічних інновацій. Як інновації, так і ДПП є важливими рушійними силами економічного розвитку, екологічної стійкості та соціальної інклюзивності.

З точки зору Агенції ДПП (як інституції, яка безпосередньо бере участь у підготовці проектів ДПП) ми дуже зацікавлені в нових знаннях про елементи циркулярності та в розумінні, які елементи є критичними на різних етапах життєвого циклу проекту ДПП – від визначення проекту та підготовки пропозиції здійснення ДПП до структурування проекту, конкурсу та управління договором» – зазначив директор Агенції ДПП.

Крім того, в рамках цієї сесії були обговорені питання додаткової вартості, створюваної реалізацією сталих проектів ДПП на користь людей в секторі перетворення відходів на енергію (англ. Waste-to-Energy) та питання – як  зробити цей сектор повністю сумісним із програмою економіки замкненого циклу.

Атанасіос Бурцалас, лектор з “Енергетики та матеріалів” університету Колумбія, розповів учасникам про методи утилізації відходів та важливість процесу енергоперетворення відходів.

Перетворення відходів на енергію може бути частиною цілісної стратегії поводження з відходами, ефективно поєднуючись із переробкою та компостуванням. Тим більше, що єдиною перевіреною альтернативою захороненню матеріалів, які не підлягають переробці, є перетворення відходів на енергію.

«Управління відходами, включаючи переробку та перетворення відходів на енергію, надзвичайно важливе для України в цілому. Наша країна знаходиться на початку шляху побудови цілісної системи поводження з відходами. Ми повинні зосередитися на реалізації стратегічного підходу до планування конкретних проектів з переробки, компостування та перетворення відходів в енергію, щоб уникнути розриву між цілями/можливостями різних видів поводження з відходами й досягти ефекту синергії» – зазначив Ніко Гачечиладзе, директор Агенції ДПП.

В цілому ЄЕК ООН продовжується робота над Керівними принципами зі сприяння першим ДПП на користь людей в секторі перетворення відходів на енергію, в інтересах розвитку економіки замкненого циклу (англ. Guidelines on Promoting People-first Public-Private Partnerships Waste-to-Energy Projects for the Circular Economy).

Другий день роботи п’ятої сесії Робочої Групи з питань ДПП Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП ЄЕК ООН був присвячений огляду роботи, яка була проведена після четвертої сесії Робочої групи ДПП, яка пройшла 1–2 грудня 2020 року. Було зазначено звіти та події підготовлені у співпраці ЄЕК ООН з трьома країнами: Україна, Білорусь та Киргизстан.

Так в Україні відбулось два вебінари, 30 березня 2021 року на тему “Обговорення питань удосконалення законодавства України про ДПП з метою досягнення Цілей сталого розвитку” та 25 травня на тему “Підготовка та реалізації проектів ДПП, що відповідають Цілям сталого розвитку”. Окрім цього було сформовано три звіти: “Аналіз можливостей удосконалення законодавстві України з метою досягнення Цілей сталого розвитку” (квітень 2021), “Рекомендації з досягнення сталості навколишнього середовища та стійкості проектів ДПП на користь людей для реалізації ЦСР” (жовтень 2021), і “Рекомендації з залучення зацікавлених сторін стосовно проектів ДПП на користь людей для досягнення ЦСР” (жовтень 2021).

Робоча група обговорила пропозиції щодо роботи, яка має бути проведена в частину 2021 року, що залишилася, і в 2022 році відповідно до плану здійснення програми роботи на 2021–2022 роки у міжсесійний період, затвердженого Комітетом з інновацій, конкурентоспроможності та ДПП.