Щорічний конгрес WAPPP: ДПП наступного покоління

Опубліковано: 16.06.2021
Категорія: Новини ДПП

З 14 до 16 червня відбувся щорічний конгрес Міжнародної асоціації підрозділів та спеціалістів ДПП (WAPPP). Конгрес був покликаний дослідити можливості співпраці державного та приватного секторів для подолання проблеми дефіциту інфраструктури та для стимулювання економіки за допомогою реалізації проектів ДПП нового покоління.

14 червня, в понеділок, відбулось дві сесії конгресу. Під час першої – «Проекти ДПП та стандарти ESG (англ. Environmental, Social and Governance): хто є рушійною силою – держава чи інвестори?» – були обговорені питання важливості стандартів екологічного, соціального та державного управління та чому інвестори все частіше застосовують ці нефінансові фактори як частину процесу аналізу для виявлення суттєвих ризиків проектів ДПП та можливостей зростання. Так, у випадках, коли для реалізації проекту ДПП залучатимуться кошти міжнародних фінансових організацій (що дозволяє залучити фінансування на реалізацію проекту за більш низькими відсотковими ставками), положення договору ДПП будуть включати зобов’язання партнерів дотримуватись відповідних стандартів організацій та стандартів ESG. Тож урядам варто зосередити більше уваги на маркетингу своїх інфраструктурних проектів серед інвесторів ESG.

Друга сесія «Як сприяти гендерній рівності серед бенефіціарів проектів та професіоналів ДПП» була покликана висвітлити питання гендерно-інклюзивної інфраструктури та як проекти ДПП наступного покоління можуть сприяти гендерній рівності на всіх етапах життєвого циклу проектів.

Також в цей день відбувся ряд круглих столів, включаючи три секторальні: “Охорона здоров’я: ДПП наступного покоління у галузі охорони здоров’я”, “Морські порти: відновлення концесій морських портів” та “Вода: усунення прогалин у забезпеченні водопостачання”.

Регіональний круглий стіл “Європа” був присвячений обговоренню, як ДПП можуть допомогти Європейському Союзу досягти цілей, встановлених Європейським зеленим курсом (European Green Deal). Як було зазначено, оцінка ефективності використання коштів VfM (англ. Value for Money) є дієвим підходом для збереження ринкової рівноваги, водночас наразі необхідно створювати й втілювати якісні проекти для майбутнього і суспільства, що вимагає більш цілісного, холістичного підходу.

15 червня відбулись 4 регіональні круглі столи, 3 секторні круглі столи та 3 сесії конгресу. Регіональні круглі столи охопили наступні теми: “Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Як Азія може позиціонувати ДПП для сталого відновлення після COVID-19”, “Південна Азія: регіон для залучення приватного сектору в розбудову інфраструктури”, “Співдружність Незалежних Держав (CIS)” та “Майбутнє ДПП у Північній Америці”. Так під час обговорення ДПП в Південній Азії було зазначено, що, відповідно до звіту Світового банку, у 2020, регіон отримав 10,2 мільярда доларів США для 30 проектів, що на 18 відсотків менше порівняно з рівнем 2019 року і приблизно відповідає середньому показнику за останні 5 років. Проте регіон продовжує залишатися привабливим для інвесторів, зацікавлених в інфраструктурних проектах. Про проекти ДПП в США учасникам розповів Мортеза Фараджіан. В своїй презентації він описав зусилля федеральної (національної) установи Бюро “Build America” щодо вдосконалення процесу впровадження проектів ДПП Міністерством транспорту США (USDOT).

Під час секторного круглого столу “ДПП у сфері залізничного транспорту, оптимальне рішення для мобільності?” було розглянуто особливості залучення приватного сектору до розбудови мереж залізничного транспорту.

В рамках обговорення під час секторального круглого стола присвяченого питанням ДПП в аеропортовій галузі Патрік Лукас, віце-президент з економіки ACI, презентував глобальний прогноз ACI World щодо ситуації та тенденцій ринку аеропортів. Він детально зупинився на ДПП та приватних інвестиціях в аеропорти, зосередившись на майбутній моделі аеропортового бізнесу, а також тому, як уряди можуть створити сприятливий ґрунт для інвестицій приватного сектора.

Круглий стіл “Сталість та стійкість до змін клімату” був присвячений тематичному дослідженню щодо впровадження стандартів ESG у ДПП в Словенії. У Словенії підхід до укладання енергосервісних контрактів (англ. Energy Performance Contracting; EPC) є однією з ключових моделей ДПП для впровадження ESG. Спочатку енергосервісні контракти використовували для забезпечення вуличного освітлення, потім для термомодернізації громадських будівель, а в 2020 році, для е-мобільності.

Під час третьої сесії, під назвою “Як інвестори ставляться до ДПП наступного покоління?”, учасники обговорили, відношення інвесторів до стандартів ESG, моделі ДПП на користь людей (People-first PPP) та Цілей сталого розвитку. Було розглянуто різні точки зору для покращення розуміння того, чи інвестори вважають, що вищевказані критерії ускладнюють реалізацію проектів ДПП або, чи вони розглядають їх, як ті, що відповідають їх власним цілям. Четверта сесія, “Чи досягаємо ми прогресу у створенні проектів ДПП, що можуть легко пристосуватися до змін”, відбулась у вигляді панельної дискусії. Було обговорено, які існують загрози (природні чи техногенні), що потребують гнучкості проектів ДПП, як ефективно залучати зацікавлені сторони до обговорення цих загроз, та які інновації можуть бути корисними у цьому напрямку. Під час п’ятої сесії, “Яка роль недержавних організацій та громадянського суспільства у ДПП наступного покоління”, було обговорено роль та участь громадянського суспільства у сталому розвитку.

16 червня відбулась сесія на тему “Рамки державно-приватного партнерства в Україні”. Директор Агенції ДПП, Ніко Гачечиладзе, презентував досвід України у розбудові правової основи та рамок для впровадження проектів державно-приватного партнерства, зокрема прийняття нового Закону «Про концесію», успішне укладання перших концесійних угод та створення Агенції ДПП як інституції, що сприяє публічному сектору в підготовці та реалізації ефективних та інвестиційно привабливих проектів ДПП.

Особлива увага наразі приділяється узгодженню проектів ДПП з моделлю ЄЕК ООН “ДПП на користь людей (People-first PPP) для досягнення Цілей сталого розвитку”. Як зазначив Ніко Гачечиладзе – “Правове регулювання відносин ДПП в Україні наразі відповідає найкращим світовим практикам”

Ці важливі кроки, а також систематична підтримка уряду, дозволили розпочати низку нових проектів, включаючи проекти у дорожньому, портовому, аеропортовому та медичному секторах.